Algemenen voorwaarden

Wanneer u een boeking maakt verklaart u zich akkoord met de onderstaande huurvoorwaarden. Gelieve ze daarom even door te nemen wanneer u wil boeken.

 1. Boeken en betalen

  U kunt telefonisch of via e-mail boeken. Deze manieren van boeken zijn bindend. Met het telefonisch of via e-mail vastleggen van een boekingopdracht worden de algemene boekingsvoorwaarden van kracht. De opdrachtgever is hoofdelijk aansprakelijk voor het nakomen van de boekingsstappen en de huurvoorwaarden.

  1. Iedere boekingsopdracht wordt bevestigd door middel van een boekingsbevestiging per e-mail.
  2. Binnen 5 dagen na ontvangst van de boekingsbevestiging dient een voorschot van 30% van het totale bedrag te worden betaald .
  3. Het restant van de totaalsom dient uiterlijk 4 weken voor aanvang van de huurperiode te zijn voldaan.
  4. Als de boeking minder dan 4 weken voor de aanvangsdatum van het verblijf gebeurde, dan betaalt men het volledige totaalbedrag.
  5. Bij niet-tijdige betaling is de verhuurder gerechtigd de geboekte vakantiewoning te annuleren.
 2. Annuleren

  1. Bedenktijd

   1. Elke boeking kunt u binnen 5 dagen, gerekend vanaf de boekingsdatum, ongedaan maken. U kunt telefonisch of per e-mail uw annulering kenbaar maken.
   2. Bij annulering na deze 5 dagen zijn de annuleringsvoorwaarden onverminderd van kracht.
   3. Bij reservering binnen 8 weken voor aanvang van de huurperiode is deze bedenktijd niet van kracht en gelden de annuleringsvoorwaarden.
  2. Annulering door huurder

   1. Annuleringen dienen telefonisch of per e-mail te worden doorgegeven. Direct na ontvangst van de annulering ontvangt u een annuleringsbevestiging per e-mail.
   2. Bij annulering vanaf de 28ste dag (4 weken) voor aanvang van uw verblijf bedragen de annuleringskosten 60% van de huursom.
   3. Bij annulering tussen de 28ste dag (4 weken) en de 3de dag voor aanvang van uw verblijf bedragen de annuleringskosten 90% van de huursom.
   4. Bij annulering op de 2de dag voor het begin van uw verblijf of later bedragen de annuleringskosten 100% van de huursom.
  3. Annulering door de verhuurder

   1. Indien enige omstandigheid de verhuurder noopt tot annulering van de al gehuurde vakantiewoning, zal hiervan direct kennis worden gegeven aan de huurder en het reeds door huurder betaalde bedrag zal terugstort worden. De huurder heeft geen enig meer of ander recht dan het terugvorderen van dit bedrag.
 3. Aansprakelijkheid

  1. Aansprakelijkheid van de huurder

   1. We vragen u vriendelijk respect te hebben voor de woning en de tuin.
   2. Het gehuurde vakantiehuis dient door de huurder, zijn medehuurders, of zijn bezoekers met de vereiste zorg en zorgvuldigheid te worden bewoond, met inachtneming van de rust voor de omgeving.
   3. De hoofdhuurder is aansprakelijk voor de door hem/haar, door medehuurders, door eventuele bezoekers of door huisdieren veroorzaakte schade, ook wanneer deze na zijn vertrek geconstateerd worden. Wanneer schade na vertrek van de hoofdhuurder wordt geconstateerd, zal deze zich moeten neerleggen bij de uitspraak van de eigenaar.
   4. De huurder dient ervoor te zorgen dat hij geen lawaaioverlast veroorzaakt aan de omwonenden.
   5. Gelieve geen meubels te verplaatsen aub. Ook al denkt men nog zo voorzichtig te zijn, deze zaken leiden dikwijls tot beschadiging van muren en meubelen, gelieve deze op hun plaats te laten.
   6. Het is niet toegestaan om een vuurtje te maken in de tuin
   7. Roken: Het is totaal verboden te roken in de woning.
  2. Aansprakelijkheid van de verhuurder

   1. De verhuurder kan geen ekele aansprakelijkheid aanvaarden voor verlies, diefstal, schade of letsel, van welke aard dan ook.
   2. De (prijs) informatie vermeld op de website is leidend, niet bindend.
   3. De verhuurder kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor schade die ontstaat door inbraak, natuurgeweld, natuurrampen, kernrampen, aanslagen, stakingen, geweldplegingen en het in aanraking komen met een luchtvaartuig of onderdelen daarvan.
   4. De verhuurder of zijn vertegenwoordiger is niet ter plaatse aanwezig. In de bevestingsmail van zijn boeking ontvangt men het contactnnummer. Indien nodig kan men altijd dit nummer contacteren.
   5. Op al de boekingsovereenkomsten en daarop aansluitend gemaakte afspraken is het Frans recht van toepassing. Alle geschillen die in verband met een overeenkomst mochten voorkomen, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in de lokale rechtbank.
 4. Maximaal aantal personen

  1. Er mogen maximum 4 personen in de woning verblijven. Dit aantal (inclusief de eventuele slapende gasten) kan in geen geval overschreden worden.
  2. Bij overschrijding wordt de huurovereenkomst van rechtswege als ontbonden beschouwd en wordt de toegang tot het vakantiehuis geweigerd zonder aanspraak op teruggave van de huur.
  3. Een kind jonger dan 2.5 jaar wordt niet als volwaardig persoon geteld.
  4. Bij het overschrijden van het max aantal personen is men niet meer in orde met de brandveiligheid en met de brandverzekering.
  5. Indien er op een later tijdstip, buiten medeweten van de verhuurder, toch extra personen in de vakantiewoning komen logeren, volgt onmiddellijk een vordering van 25% van de huursom per extra persoon, die, indien nodig, zal worden afgehouden van de waarborg.
 5. Verblijf huisdieren

  Kleine huisdieren zijn toegelaten na telefonisch overleg en mist voldaan wordt aan volgende voorwaarden.

  1. De gasten laten het huisdier niet alleen achter in de vakantiewoning, behalve als het op dat moment in een bench kan blijven; dit om te voorkomen dat het achtergelaten dier in een voor hem vreemde omgeving door schrik zou worden overvallen waarbij de kans bestaat dat het interieur beschadigd wordt.
  2. Men zorgt zelf voor slaap- en voedermateriaal.
  3. De huisdieren maken geen gebruik van de bedden, zetels of douche van de vakantiewoning.
  4. Gelieve de hond te laten opdrogen of af te drogen, na een wandeling, voor hij de woning in komt.
  5. De gasten verlaten het vakantiehuis zonder dat er hondenharen achterblijven op het einde van de verblijfsperiode.
  6. De tuin moet hondenpoepvrij zijn op het einde van de verblijfsperiode, men dient dus de hondenpoep op te ruimen voor vertrek.
  7. Mocht men deze regels niet respecteren dan kan men aanspraak maken op de huurwaarborg.
  8. Indien de huisdieren schade aan de woning of tuin veroorzaken, wordt dit verrekend met de waarborg.
 6. Bij uw vertrek

  1. Schoonmaak

   1. Het gehuurde vakantiehuis dient altijd netjes en opgeruimd  te worden achtergelaten na afloop van uw verblijf. Dit houdt in: de woning opruimen: alles terug op zijn plaats, prullenmandjes en vuilnisbakken leegmaken, aangerecht opruimen en de propere vaat in de kast zetten. Kortom de vakantiewoning netjes (bezemschoon) achterlaten, ook daar waar de schoonmaak is inbegrepen.
   2.  Indien de woning en/of tuin in een zodanige staat verkeert dat men niet voldoende heeft met de vooropgezette schoonmaakuren, dan heeft de eigenaar het recht extra schoonmaakuren aan te rekenen en dit aan 25 euro/uur.
  2. Eindschoonmaak door huurder

   1. Indien de schoonmaak dient te gebeuren door de huurder en de huurder laat een niet-gepoetste woning achter, dan heeft de eigenaar het recht een poetsbeurt aan te rekenen.
  3. Verlaten van de woning

   1. Gelieve bij vertrek de ramen en deuren te sluiten en de verwarming lager te zetten. Het kan gebeuren dat men pas dagen later in de woning komt en dan is er ondertussen flink wat verbruikt. Dit om te voorkomen dat er nog verbruik is waar niemand nog wat aan heeft. Is dit niet gebeurd dan kan er een toeslag aangerekend worden.
 7. Huisvuil

  1. Huisvuil dient gesorteerd te worden in de daarvoor voorziene containers:
  2. bruin deksel: algemeen restafval
  3. geel deksel: PMD + papier
  4. Het glasafval moet door de huurder zelf naar de glascontainer gebracht worden.
  5. Opgelet! Indien de poetsdienst het huisvuil moet sorteren of het glas moet wegbrengen naar de glascontainer, zullen er extra poetsuren aangerekend worden of wordt de huurder een boete opgelegd van 20 tot 50 euro.
  6. Op maandag wordt de bruine container opgehaald. De huurder dient deze dus op zondagavond zelf naast de rijbaan te plaatsen.
  7. Op woensdag wordt de gele container opgehaald. De huurder dient deze dus op dinsdagavond zelf naast de rijbaan te plaatsen.
  8. De huurder plaatst na ophaling de container terug op de daarvoor voorziene plaats.
 8. Beddegoed

  1. De huurder heeft de mogelijkheid om beddegoed te huren tegen de tarieven vermeld in de prijslijst.
  2. Het is toegestaan zelf beddegoed te voorzien.
  3. Mocht u bedden zonder lakens beslapen, dan kan de huiseigenaar of schoonmaakdienst u de stoomkosten voor het beddengoed in rekening brengen. Bij het gebruik van slaapzakken onderlaken en kussensloop gebruiken aub.
 9. Aankomst en vertrek

  1. Gelieve de aankomst- en vertrekuren te respecteren. Wij, net als jullie wellicht, vinden het prettig om in een nette vakantiewoning aan te komen en te verblijven. Daarom moet er voldoende tijd zijn voor een goede poetsbeurt tussen het vertrek van de vorige gasten en de aankomst van de nieuwe gasten.
  2. Aankomstuur: de vakantiewoning is ter jullie beschikking vanaf 16:00 op de dag van aankomst.
  3. Vertrekuur: de vakantiewoning dient ten laatste om 11:00 uur op de dag van vertrek vrijgemaakt te worden.
 10. Waarborg

  1. De vakantiewoningen hebben waardevolle spullen en de waarborg dient om eventuele ongelukjes of beschadiging te vergoeden.
  2. De waarborgsom is gelijk aan de totale huursom. Deze dient betaald te worden voor de sleutel overhandigt kan worden. Dit kan via overschrijving, cheque of contant.
  3. De controle van de de vakantiewoning gebeurt bij de schoonmaak omdat men dan pas alles grondig heeft kunnen controleren. Het is dus bij het poetsen dat men schade of breuk kan vaststellen. Het kan gebeuren dat de vakantiewoning in een dergelijke staat verkeert dat men extra schoonmaakuren moet aanrekenen. OPGELET! de woning moet bezemschoon en opgeruimd zijn, vuilnis gesorteerd en vuilnisbakken geleegd.
  4. Wanneer alles in goede orde is achtergelaten en geen schade of breuk is geconstateerd, dan wordt uw waarborgsom binnen de twee weken na verblijf via bankoverschrijving geretourneerd. Gaan schades het bedrag van de waarborg te boven, dan is de huurder verplicht een aanvullende betaling te doen.
  5. Men doet er goed aan ongelukjes te melden aan de eigenaar, deze worden dan meestal goed afgehandeld.
  6. Indien men wat breekt is het raadzaam de gebroken stukken opzij te houden. Zo kan deze vaststellen over welk gebroken stuk het gaat en voorkomt dit discussies en misverstandjes.
  7. Men stort de waarborg pas na twee weken terug enkel om bovenstaande gevallen eerst op te lossen.
  8. Om misverstandjes te voorkomen, gelieve bij aankomst zo snel mogelijk de vastgestelde schade te melden, zodat wij de gelegenheid hebben dit zelf vast te stellen.
  9. Gelieve ook de door jezelf veroorzaakte schade bij vertrek te melden.